Net iD Service
 

Öppna sidor

Här samlas information som ligger helt utanför sitens inloggningsskydd.

Via menyn till vänster hittar du artiklar som ligger utanför denna sajts inloggningsskydd
Vad kan man göra för att säkerställa att en webbläsare som använts för inloggning med smartkort över TLS/SSL verkligen stängs ner när man rycker kortet?

Det blir ju särskilt viktigt på delade arbetsstationer där kort inte används för själva Windowspåloggningen!

Läs artikeln: Hantera nedstängning av webbläsare när kortet rycks
Dubbla PIN vid inloggning i Windows 7 efter uppväckning från "sleep" eller "hibernation"?
Kolla in denna hotfix från Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/2345131