Net iD Service
 

Välja certifikat när man loggar på Windows XP

Microsofts GINA hanterar bara ett enda inloggningscertifikat på ett kort, eventuella övriga ignoreras helt. Det certifikat som används är det som är "Default Certificate", dvs i praktiken det sist pålagda. Detta kan skapa problem för personal som har mer än ett Windows-enablat HCC på sitt kort. Men som tur är finns det bot; En särskild paketering av Net iD som inkluderar en pass-through-Gina som möjliggör val av certifikat och som dessutom ger användaren möjlighet att låsa upp sitt kort med PUK-koden redan innan påloggning. Såhär:

Bild 1 - Windows standard GINA

Bild 2 - Windows standard GINA

Bild 3 - Windows standard GINA kompletterad med Net iD Pass-through-Gina, SLL:s HCC med tillhörande UPN valt

Bild 4 - Windows standard GINA kompletterad med Net iD Pass-through-Gina, ett annat certifikat valt med UPN för annan domän

Bild 5 - Windows standard GINA kompletterad med Net iD Pass-through-Gina, om kortet skulle råka vara låst, första bilden

Bild 6 - Windows standard GINA kompletterad med Net iD Pass-through-Gina, om kortet skulle råka vara låst, andra bilden