Net iD Service


Identifieringstjänst SITHS

a) Vi kommer att fortsätta underhålla stödet för dagens SITHS-kort och utveckla stöd för eventuellt kommande SITHS-kort!

b) Vill du fortsätta med Net iD och ha tillgång till vår support även efter att Ineraavtalet löpt ut=>
Avropa på befintligt ramavtal: https://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/it-och-telekom/Programvaror-och-tjanster/licensforsorjning/IngaIndelningar/
(Ett sådant avrop ger förstås tillgång till Net iD Client, efterträdaren till Net iD Enterprise)

c) SITHS eID (utan Minidriver, MD) =>
Inga problem att samexistera med Net iD Enterprise, Net iD Client eller Net iD Access

d) SITHS eID (med Minidriver, MD) =>
Paketet är avsett för dig som vill prova att köra utan Net iD => Du är välkommen tillbaka som kund om Microsofts grundfunktionalitet inte räcker för det du vill åstadkomma.

e) Om du använder Net iD Portal =>
Då behöver du Net iD Enterprise eller Net iD Client

Noteringar:
a) Net iD fungerar även på ChromeOS, macOS, Raspberry Pi och Linux-baserade tunna klienter med dagens och morgondagens SITHS-kort
b) Net iD är oberoende av leverantör av mjukvara för smarta kort och har självfallet stöd för flera andra nyckelbärare, t.ex. YubiKey