Net iD Service


Identifieringstjänst SITHS

Interoperabilitetsproblem
# Efter driftsättningen av Ineras nya portal sker all skrivning av nycklar/certifikat till SITHS-kort helt utan inblandning av Net iD
# Det har uppdagats att dessa skrivningar till den propreitära kortprofilen sker på ett sådant sätt att Net iD i vissa specifika situationer kan få problem med att läsa det senast skrivna
# Vi vet ännu inte exakt vad problemet består i men det undersöks just nu
# Problem: Ett extra certifikat med HSAID (utöver det kortet eventuellt redan hade) kan i vissa lägen verka saknas när Net iD försöker läsa in certifikaten (utreds just nu)
# Råd: Om du skriver ner egna certifikat (från egen CA alltså) så gör detta efter att korten försetts med det de behöver från SITHS-portalen

Numera kan du inte längre ladda ner Net iD från denna sajt.
Du behöver licens- och supportavtal för att få tillgång till uppdateringar av Net iD Enterprise och förstås även tillgång till världens bästa PKI-klient: Net iD Client

a) Vi kommer att fortsätta underhålla stödet för dagens SITHS-kort och utveckla stöd för eventuellt kommande SITHS-kort!

b) Vill du fortsätta med Net iD och ha tillgång till vår support även efter att Ineraavtalet löpt ut =>
Avropa på befintligt ramavtal:
https://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/it-och-telekom/Programvaror-och-tjanster/licenser-och-licenstjanster/
Ett sådant avrop ger förstås även tillgång till Net iD Client, efterträdaren till Net iD Enterprise

c) Om du är en privat aktör med få anställda kan du teckna licens för Net iD via vår partner Upoint2: https://upoint2.se/

d) SITHS eID (utan Minidriver, MD) =>
Inga problem att samexistera med Net iD Enterprise, Net iD Client eller Net iD Access

e) SITHS eID (med Minidriver, MD) =>
Paketet är avsett för dig som vill prova att köra utan Net iD => Du är välkommen tillbaka som kund om Microsofts grundfunktionalitet inte räcker för det du vill åstadkomma.

f) Om du använder Net iD Portal =>
Då behöver du Net iD Enterprise eller Net iD Client

Noteringar:
a) Net iD fungerar även på ChromeOS, macOS, Raspberry Pi och Linux-baserade tunna klienter med dagens och morgondagens SITHS-kort
b) Net iD är oberoende av leverantör av mjukvara för smarta kort och har självfallet stöd för flera andra nyckelbärare, t.ex. YubiKey