Net iD Service


Identifieringstjänst SITHS

OBS!
a) Om du skriver ner egna certifikat (från egen CA alltså) så gör detta efter att korten försetts med det de behöver från SITHS-portalen
b) Använd lägst Net iD Enterprise 6.9.2 om du skriver egna certifikat till SITHS-kort (eller ännu hellre Net iD Client 1.1.5)
c) Det är viktigt att den process som administrerar kortet, dvs webbläsaren, startas om efter att kortet är administrerat av SITHS eID portalen. Alternativt att man drar ur/i kortet. Detta för att garantera att Net iD upptäcker att kortet är uppdaterat av SITHS-portalen.

# Efter driftsättningen av Ineras nya portal sker skrivning av SITHS-certifikat till SITHS-korten helt utan inblandning av Net iD.
# Pointsharp har ute hos kund hittat att när ett extra certifikat med HSAID (utöver det kortet redan hade) skrivs till IP1-korten så sker dessa skrivningar på ett sådant sätt att varken SITHS eID eller Net iD kan läsa det senast skrivna. Troligen sker inte detta alltid utan bara ibland vilket förstås gör det extra knivigt att lösa.
# Hursomhelt, rent tekniskt så vet vi nu vad detta beror på och har självfallet informerat Inera och de har kunna återskapa problemet.
# OBS! Pointsharp kan inte lösa detta i Net iD då det är SITHS eID som skriver lite tokigt till chippet.

Numera kan du inte längre ladda ner Net iD från denna sajt.
Du behöver licens- och supportavtal för att få tillgång till uppdateringar av Net iD Enterprise och förstås även tillgång till världens bästa PKI-klient: Net iD Client

§1 - Vi kommer att fortsätta underhålla stödet för dagens SITHS-kort och utveckla stöd för eventuellt kommande SITHS-kort

§2 - Vill du fortsätta med Net iD och ha tillgång till vår support även nu när Ineraavtalet löpt ut =>
Avropa på befintligt ramavtal:
https://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/it-och-telekom/Programvaror-och-tjanster/licenser-och-licenstjanster/
Ett sådant avrop ger förstås även tillgång till Net iD Client, efterträdaren till Net iD Enterprise

§3 - Om du är en privat aktör med få anställda kan du teckna licens för Net iD via vår partner Upoint2: https://upoint2.se/

§4 - SITHS eID (utan Minidriver, MD) =>
Inga problem att samexistera med Net iD Enterprise, Net iD Client eller Net iD Access

§5 - SITHS eID (med Minidriver, MD) =>
Paketet är avsett för dig som vill prova att köra utan Net iD. Du är välkommen tillbaka som kund om Microsofts grundfunktionalitet inte räcker till för det du vill åstadkomma.
(det finns minst sagt en hel del saker som inte går att lösa med en Minidriver och Microsofts CSP/KSP)

§6 - Om du använder Net iD Portal => Då behöver du Net iD Net iD Client

Noteringar:
a) Net iD fungerar även på ChromeOS, macOS, Raspberry Pi och Linux-baserade tunna klienter med dagens och morgondagens SITHS-kort
b) Pointsharp är en oberoende leverantör av mjukvara för smarta kort och har självfallet stöd för flera andra nyckelbärare, t.ex. YubiKeys