Net iD Service


Net iD Access

Page updated: 2024-04-11


Användarhandledning

Här hittar du som användare information om Net iD Access appen

OBS! Du som använder e-legitimation från vår tjänst Pointsharp Secure Cloud, kika särskilt på punkt 6) nedan.

Innehåll:
1) Installation
2) Lägga till en anslutning
3) Användning
4) Delade enheter
5) PIN-byte (För dig som använder Pointsharp Secure Cloud och uppdaterar från förra versionen)
6) Aktivering
7) Välja språk
8) Särskilt om iPhone och iPad
9) Information om regler för PIN-koder


1) Installation

Installationen av Net iD Access kan gå till på flera olika sätt:
- Du kan får den installerad på din PC eller Mac via din arbetsgivare/uppdragsgivare
- På iPhone/iPad och Android kan appen även där installeras av din arbetsgivare/uppdragsgivare
- Men det kan förstås även vara så att du själv uppmanas att installera Net iD Access

Om du själv förväntas installera så hittar du nedladdningssidan här: https://service.pointsharp.com/download-access.aspx

På Windows hittar du Net iD Access i aktivitetsfältet, dubbelklicka för att öppna.

På en telefon letar du upp ikonen på din hemskärm eller söker efter den.

 

 

2) Lägga till en anslutning

Anslutning = Net iD Access appen behöver en 'anslutning' för att fungera. Det är helt enkelt den server appen ska jobba mot.
a) Befintlig anslutning

Kontrollera först om du redan har en anslutning aktiverad. (t.ex. om du uppgraderat från en tidigare version av Net iD Access)
Välj 'Anslutningar' från menyn och titta efter. Om du använder vår tjänst 'Pointsharp Secure Cloud' ska det se ut såhär:

b) Lägga till en anslutning (dvs. om du saknar anslutning)

På Android-telefoner och iPhones finns möjligheten att scanna en QR-kod för att lägga till din anslutning.
QR-koden får du av din arbetsgivare/uppdragsgivare. Du kan även mata in 'adressen' manuellt.

Om du använder vår tjänst "Pointsharp Secure Cloud" så matar du in följande namn;
access.pointsharpsecurecloud.com
Alternativt scannar du denna QR-kod:

Notera:
På Windows och Mac kan det vara så att din arbetsgivare installerat Net iD Access med en 'anslutning' som redan finns på plats.
Du hittar din anslutning under menyn "Anslutningar". Om det redan finns en anslutning där är du redo för nästa steg.

 

 

3) Användning

När du lagt till en anslutning och eventuellt valt språk ska din app se ut såhär för att vara klar för en första inloggning.

 

 

4) Delade enheter

För arbetsgrupper som har en pool med lånetelefoner där varje telefon innehåller fler än ett eID finns en särskild funktion som kallas 'Förvald e-legitiomation'
Tanken är att den som går på sitt pass väljer vilken av e-identiteterna som ska vara "aktiv" under arbetspasset för att slippa välja bland kollegornas eID:n.
Bilderna nedan visar hur du aktiverar 'Förvald e-legitiomation'

Vid skiftbyte (byta förvald användare) använder man 'Val av e-legitimation' från förstasidan, se sista bilden nedan.

Notera:
När man aktiverar denna funktion nollställs allt som har med FaceID/TouchID att göra.
Dvs. är man flera som delar på en lånetelefon får man hålla sig till PIN-kod.

 

 

5) PIN-byte (För dig som använder vår tjänst Pointsharp Secure Cloud)

Du som har en e-legitimation från vår tjänst Pointsharp Secure och uppgraderat appen (från 7.1 till 8.0) finns det en åtgärd du behöver göra.
Åtgärden är nödvändig och beror på det uppdaterade skyddet för din e-legitimation i version 8.0.

Det du behöver göra är helt enkelt att byta PIN-kod. Du kan välja samma PIN-kod igen om du vill.

 

 

6) Aktivering

Beroende på hur din arbetsgivare/uppdragsgivare konfigurerat helheten kan du behöva aktivera ditt kort eller din Yubikey.

Notera: För e-legitimationer som ligger i själva Net iD Access-appen sker aktiveringen i samband med att de utfärdas.

Om Net iD Access appen vill att du aktivera en e-legitimation på ett kort eller en Yubikey kommer du att se detta på appens startsida.
Följ stegen som visas nedan för att aktivera din e-legitimation.

 

 

7) Välja språk

Behöver du byta språk gör du det under menyvalet "Inställningar"

 

 

8) Särskilt om iPhone och iPad

Om du använder Net iD Access på en iPhone eller iPad finns det en inställning till som du eventuellt kan behöva göra.
Det handlar om vilken slags bärare som din e-legitiomation finns på (i appen, på en Yubikey eller på ett smartkort i en Tactivo-läsare)
Valet gör du under menyvalet "Inställningar"

 

 

9) Information om regler för PIN-koder

Om du använder Net iD Access med ett smartkort eller med en Yubikey så är det i grunden dessa som bestämmer vad som gäller för din/dina PIN-koder.
T.ex. kan ett visst kort kräva att PIN-koden är mellan 4 och 8 tecken medan ett annat kort kräver minst 6 tecken. (oftast siffror, inte bokstäver)

Men när det gäller certifikat/nycklar som utfärdas till själva Net iD Access appen (iPhones och Androidtelefoner) ser det annorlunda ut.
Reglerna i det fallet bestäms av:
a) Konfigurationen i Net iD Portal (webbportalen där själva utfärdandet initieras)
b) Net iD Access-appen

Det kan se lite olika ut gällande webbportalen men i vår tjänst Pointsharp Secure Cloud har en inställning som gör att följande regler gäller:
§1 - PIN-koden får endast bestå av siffror
§2 - PIN-koden ska bestå av minst 6 siffror och max 10
§3 - PIN-koden får ha samma siffra max 2 gånger i följd, dvs. 227799 okej men inte 222888
§4 - Max två på varandra följande siffror i rad, dvs. 118855 är okej men inte 123789
samt
=> Om du slår fel PIN-kod 3 gånger i följd blir din kod låst i 5 minuter innan du kan försöka logga in igen

OBS! Andra regler kan gälla i just din miljö