Net iD Service

LSA Protection

Page updated: 2022-05-12


Vissa av våra kunder vill aktivera LSA Protection för att öka säkerheten kopplat till Local Security Authority Server Service (LSASS)

Gör inte det ännu om du vill kunna logga in i Windows med kort/certifikat!

Det är en särskild form av signatur från Microsoft som krävs för att Net iD ska vara godkänd tillsammans med LSA. Vi arbetar på att få signaturen på plats så snart som möjligt.

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/security/credentials-protection-and-management/configuring-additional-lsa-protection

Uppdatering 2022-05-24:
Vi har nu fått tillbaka rätt signatur från Microsoft och börjar bygga testpaket till ett antal kunder.

Uppdatering 2022-05-30:
Nu finns paket med rätt signatur tillgängliga (kräver login med SITHS-kort)